Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0075-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД
Бенефициент: “ЕНЕРКЕМИКАЛ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД
Дейности: Дейност 6 Сертификация на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарта ISO50001:2011 и придобиване на сертификат
Дейност 3 Закупуване на енергоспестяващи машини и съоръжения и въвеждането им в експлоатация
Извършване на енергиен одит
Дейност 2 СМР
Дейност 7 Информираност, Публичност и Визуализация
Дейност 5 Консултантска услуга за предоставяне на професионални съвети и консултации за разработване и внедряване на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на ISO 50001:2011.
Дейност 1 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 349 333 BGN
Общ бюджет: 698 666 BGN
БФП: 349 333 BGN
Общо изплатени средства: 349 289 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 227 066 BGN
2015 122 223 BGN
349 289 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 296 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 193 006 BGN
2015 103 890 BGN
296 896 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 060 BGN
2015 18 333 BGN
52 393 BGN
Финансиране от бенефициента 349 333 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 1. Екип за управление
Индикатор 6 2. Визуализация и информираност
Индикатор 7 3. Изготвяне на счетоводни справки, технически и финансов отчет
Индикатор 8 разработване и внедряване на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на ISO 50001:2011
Индикатор 9 Сертификация на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарта ISO50001:2011 и придобиване на сертификат
Индикатор 10 Закупуване на енергоспестяващи машини и съоръжения и въвеждането им в експлоатация
Индикатор 11 СМР 1. Хидроизолация; 2. Топлоизолация; 3. Смяна на дограма; 4. Подмяна на ел. инсталация
Индикатор 12 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/ за жени)
Индикатор 13 Реализирани инвестиционни проекти (брой) ;
Индикатор 14 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 15 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия ;;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз