Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на "Вета Фарма" АД
Бенефициент: "ВЕТА ФАРМА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на "Вета Фарма" АД
Дейности: Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Дейност 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото по проекта енергоспестяващо оборудване
Дейност 3. Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 993 BGN
Общ бюджет: 513 987 BGN
БФП: 256 993 BGN
Общо изплатени средства: 256 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 256 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 256 993 BGN
2015 0 BGN
256 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 218 444 BGN
2015 0 BGN
218 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 549 BGN
2015 0 BGN
38 549 BGN
Финансиране от бенефициента 256 993 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Извършено обследване за енергийна ефективност;;
Индикатор 5 Доставени и въведени в експлоатация енергоефективни машини и оборудване
Индикатор 6 Изработена визуализационна табела за проекта'
Индикатор 7 Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта''
Индикатор 8 Брой предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз