Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0076-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД
Бенефициент: "Арт Техно Гроуп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД
Дейности: Дейност 1. Топлинно изолиране на външните стени и покрива на цех „Вакуумформоване“ с цел намаляване на разходите на енергия за отопление
Дейност 2 Повишаване на енергийната ефективност при производство на топлинна енергия в цех „Вакумформоване“ чрез доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова термопомпена инсталация
Дейност 3. Топлинно изолиране на външните стени, покрива и тавана на цех „Металообработване“ с цел намаляване на разходите на енергия за отопление
Дейност 4. Повишаване на енергийната ефективност при производството на топлинна енергия в цех „Металообработване“ чрез доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов котел, изгарящ твърди горива от биомаса и добавяне на рекуперативен енергоспестява
Дейност 5. Разширение на производството чрез доставка и инсталация на нова щанцова преса за обработка на листов материал
Дейност 6 Извършване на енергиен одит – обследване за енергийна ефективност на производствените помещения на Арт Техно Гроуп ООД
Дейност 7 Информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 841 BGN
Общ бюджет: 413 821 BGN
БФП: 204 841 BGN
Общо изплатени средства: 204 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 204 841 BGN
2015 0 BGN
204 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 174 115 BGN
2015 0 BGN
174 115 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 726 BGN
2015 0 BGN
30 726 BGN
Финансиране от бенефициента 208 979 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Внедряване на нови, модерни технологии в предприятието
Индикатор 8 Създадено ново работно място за 2 години след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз