Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "БАЛКАН-СЕВЕР" АД, гр. ПЛЕВЕН
Бенефициент: “БАЛКАН - СЕВЕР” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "БАЛКАН-СЕВЕР" АД, гр. ПЛЕВЕН
Дейности: Дейност 4: Осъществяване на СМР дейности
Дейност 5: Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ"Васил Костов"
Санконсултинг ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 731 BGN
Общ бюджет: 575 462 BGN
БФП: 287 731 BGN
Общо изплатени средства: 287 731 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 287 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 187 025 BGN
2014 100 706 BGN
2015 0 BGN
287 731 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 244 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 158 972 BGN
2014 85 600 BGN
2015 0 BGN
244 571 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 054 BGN
2014 15 106 BGN
2015 0 BGN
43 160 BGN
Финансиране от бенефициента 287 731 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1Енергийно ефективни технологии въведени в комплекса
Индикатор 2 Индикатор 2:Резализирани икономии на енергия в резултат на въвеждане на енергоспестяващите мерки 1 и 2
Индикатор 3 Индикатор 3: Общата сума от енергийни спестявания от всички ЕСМ
Индикатор 4 Индикатор 4: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 5 Индикатор 5: Спестени емисии CO2
Индикатор 6 Индикатор 6: Очаквано увеличаване приходите от продажби спрямо базовата година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз