Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0068-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Мерки за енергийна ефективност на "Евриком" ЕООД
Бенефициент: "ЕВРИКОМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Мерки за енергийна ефективност на "Евриком" ЕООД
Дейности: Дейност 1 : Подмяна на съществуващата осветителна уредба с нови енергийноефективни осветители. Монтиране в новия цех „Производство на восъчни смеси“ на енергийноефективни LED осветители
Дейност 2: Въвеждане на енергийноефективна инсталация за подгряване и претоварване на парафин в ж.п., автомобилни и стационарни цистерни.
Дейност 3: Внедряване на енергийно ефективна система за „Отопление и вентилация” в нов производствен цех „Производство на восъчни смеси“
Дейност 4: Внедряване на енергийноефективна инсталация за охлаждане на пафинови свещи машинно и ръчно производство
Дейност 5: Внедряване на бетонна комплектна трансформаторна подстанция за преобразуване на ел. енергия СН 20 кV на ел. енергия НН 0,4 kV.
Дейност 6: Визуализация на проекта.
Извършване на енергиен одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Монтажинженеринг" АД
ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ
"НТН" ООД
ТЕРМОКЛИМА 99
ФЕМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 374 BGN
Общ бюджет: 318 249 BGN
БФП: 159 124 BGN
Общо изплатени средства: 159 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 159 124 BGN
159 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 135 256 BGN
135 256 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 869 BGN
23 869 BGN
Финансиране от бенефициента 162 374 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Разкриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз