Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0129-C0001
Номер на проект: 08-12-108/25.04.2008
Наименование: От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между СГО и държавната администрация като гарант за повишаване прозрачността и отчетността на администрацията на национално и местно ниво
Бенефициент: Сдружение “Асоциация Прозрачност без граници”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 28.08.2008
Дата на приключване: 28.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да повиши капацитета и създаде условия за активното включване на СГО и администрацията на местно и областно ниво в противодействието на корупцията и в усилията за реформиране на държавните институции в посока към по-голяма ефективност, прозрачност и отчетност
Дейности: Дейност 1 Специализирано експертно изследване
Дейност 2 Създаване на Антикорупционна ресурсна информационна платформа
Дейност 3 Обучение на СГО за формулиране на политики за противодействие на корупцията на местно и областно ниво
Дейност 4 Семинар за проучване на добри международни и европейски практики
Дейност 5 Дейности по популяризиране на проекта
Дейност 6 Дейности по управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 603 BGN
Общ бюджет: 158 385 BGN
БФП: 158 385 BGN
Общо изплатени средства: 158 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 35 921 BGN
2009 69 314 BGN
2010 55 628 BGN
2011 - 2 480 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 30 532 BGN
2009 58 917 BGN
2010 47 284 BGN
2011 - 2 108 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 388 BGN
2009 10 397 BGN
2010 8 344 BGN
2011 - 372 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 758 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - доклад с анализ на резултатите от 390 интервюта
Индикатор 2 По Д2- създадена триезична инфо платформа
Индикатор 3 По Д3 - проведен семинар - 60 обучени
Индикатор 4 По Д4 - проведен семинар - 20 обучени
Индикатор 5 По Д5 - изработени и разпространени брошури, банери, стикери;закл. конференция; 1000 наръчника


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз