Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0064-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност с енергоефективни системи и ВЕИ"
Бенефициент: "ЕМИРО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособност с енергоефективни системи и ВЕИ"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1: Отоплителна и охладителна инсталация, базирана на електрически термопомпени климатизатори, разделен тип и комбинирано луминисцентно, и диодно осветление
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2: Доставка и въвеждане в експлоатация на термична соларна инсталация за подготовка на вода за битови нужди
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на енергоефективно оборудване за залите за презентация и провеждане на семинари и обучения
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 617 BGN
Общ бюджет: 165 234 BGN
БФП: 82 617 BGN
Общо изплатени средства: 82 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 617 BGN
2015 0 BGN
82 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 224 BGN
2015 0 BGN
70 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 393 BGN
2015 0 BGN
12 393 BGN
Финансиране от бенефициента 82 617 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Въвждане на нови енергоспестяващи технологии
Индикатор 2 Индикатор 2: Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 3 Индикатор 3: Енергийни спестявания от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 4: Очаквани спестени емисии CO2
Индикатор 5 Индикатор 5: Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Индикатор 6: Брой предлагани нови услуги
Индикатор 7 Индикатор 7: Увеличаване на ръста на продажби
Индикатор 8 Индикатор 8: Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз