Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на ЮПИТЕР 05 ООД
Бенефициент: „ЮПИТЕР 05” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на ЮПИТЕР 05 ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комбинирана ролкова профилираща машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ролкопрофилираща машина за шини с две вълни за ограничителни системи за пътни превозни средста
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Устройство за компенсация на реактивната мощност
Енергиен одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Отчетност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Панчев" ЕООД
"СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ"АД
МИБО-МАШИНИ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 422 050 BGN
Общ бюджет: 844 100 BGN
БФП: 422 050 BGN
Общо изплатени средства: 422 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 422 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 274 333 BGN
2014 147 716 BGN
2015 0 BGN
422 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 233 183 BGN
2014 125 559 BGN
2015 0 BGN
358 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 150 BGN
2014 22 157 BGN
2015 0 BGN
63 307 BGN
Финансиране от бенефициента 422 050 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой енергийно ефективни технологии/ процеси/ решения, въведени в предприятието
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в предприятието
Индикатор 4 Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 5 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 6 Брой създадени нови работни места в предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз