Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0018-C0001
Номер на проект: 58-111-18-209
Наименование: "Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище"
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище. - Подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване – общо ок. 24 км. - Подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови, в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване – общо ок. 10 км.
Дейности: Организация и управление на проекта "Техническата помощ" включва (а) Инвеститорски контрол, (б) инженерни експертизи, както и допълнителни услуги на юристи и икономисти по управление на договорите с изпълнителите. /сумата е без ДДС/
Подготовка на обект и строителни дейности /сумата е без ДДС/ и включва непредвидени разходи
Надзор по време на строителството "Надзор по време на строителството" включва (а) оценка на съответствието на проекта, вкл. ТК на конструкции, (б) НСН в обхвата на ЗУТ, (в) авторски надзор на проектанта. /сумата е без ДДС/
Публичност /сумата е без ДДС/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 009 043 BGN
Общ бюджет: 6 711 890 BGN
БФП: 6 101 924 BGN
Общо изплатени средства: 8 272 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 101 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 171 785 BGN
2013 1 228 824 BGN
2014 1 750 630 BGN
2015 2 120 778 BGN
8 272 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 924 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 537 428 BGN
2013 983 059 BGN
2014 1 400 504 BGN
2015 1 696 622 BGN
6 617 613 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 177 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 634 357 BGN
2013 245 765 BGN
2014 350 126 BGN
2015 424 156 BGN
1 654 403 BGN
Финансиране от бенефициента 3 084 054 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи
Индикатор 2 Подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз