Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0092-C0001
Номер на проект: К-21-00-40/14.02.2014
Наименование: „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна”
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна”
Дейности: Подготовка на Дейност 2 Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществена поръчка
Изпълнение на Дейност 4 Доставка на материали и консумативи за нуждите на въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване
Подготовка на Дейност 5 Извършване на приложни изследвания с доставеното специализирано оборудване
Подготовка на Дейност 1 Управление и публичност на проекта
Изпълнение на Дейност 3 Доставка на ново оборудване за приложни изследвания
Изпълнение на Дейност 1 Управление и публичност на проекта
Подготовка на Дейност 3 Доставка на ново оборудване за приложни изследвания
Изпълнение на Дейност 5 Извършване на приложни изследвания с доставеното специализирано оборудване
Подготовка на Дейност 4 Доставка на материали и консумативи за нуждите на въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване
Изпълнение на Дейност 2 Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществена поръчка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 414 BGN
Общ бюджет: 190 454 BGN
БФП: 161 867 BGN
Общо изплатени средства: 193 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 083 BGN
2014 0 BGN
2015 137 174 BGN
193 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 670 BGN
2014 0 BGN
2015 116 598 BGN
164 269 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 412 BGN
2014 0 BGN
2015 20 576 BGN
28 989 BGN
Финансиране от бенефициента 49 524 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 3 Организирани и проведени пресконференции с медии
Индикатор 4 Пресинформации
Индикатор 5 Съобщения в сайта на ИУ
Индикатор 6 Документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 7 Процедура за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 8 Договор за доставка
Индикатор 9 Доставка на ново оборудване
Индикатор 10 Въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 11 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз