Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/021-02
Наименование: В подкрепа на Перник за следващия програмен период
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 09.10.2013
Дата на приключване: 09.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Укрепване на капацитета на община Перник за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020г.
Дейности: Дейност 6. „Изготвяне на прединвестиционно проучване за системата на градския транспорт“
Дейност 8. „Изготвяне на технически/работни проекти"
Дейност 9. „Осигуряване на информация и публичност по проекта“
Дейност 5. "Обследване за енергийна ефективност"
Дейност 2. "Организиране на кръгла маса"
Дейност 10. „Одит на проекта“
Дейност 1. "Организация и управление на проекта"
Дейност 4. „Изготвяне на технически паспорти на строежите"
Дейност 7. „Изготвяне на финансов анализ на системата на градския транспорт“
Дейност 3. „Изготвяне на технически спецификации и документации за възлагане на обществени поръчки“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 545 412 BGN
Общ бюджет: 412 110 BGN
БФП: 412 110 BGN
Общо изплатени средства: 345 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 412 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 196 852 BGN
2015 148 690 BGN
345 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 350 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 167 324 BGN
2015 126 387 BGN
293 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 528 BGN
2015 22 304 BGN
51 831 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване -2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз