Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0064-C0001
Номер на проект: 58-111-64-255
Наименование: Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 23.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Инвестиционният проект на Община Тунджа предвижда изграждането на нова разделна канализационна мрежа за битови и дъждовни води и нова ПСОВ – с. Тенево.
Дейности: НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ПУБЛИЧНОСТ
УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЪЛА НА ПРОЕКТА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 583 723 BGN
Общ бюджет: 11 266 937 BGN
БФП: 11 266 937 BGN
Общо изплатени средства: 13 571 932 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 266 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 916 745 BGN
2011 0 BGN
2012 1 895 445 BGN
2013 1 525 123 BGN
2014 6 357 093 BGN
2015 - 1 122 475 BGN
13 571 932 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 164 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 933 396 BGN
2011 0 BGN
2012 1 516 356 BGN
2013 1 220 099 BGN
2014 5 085 674 BGN
2015 - 897 980 BGN
10 857 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 102 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 983 349 BGN
2011 0 BGN
2012 379 089 BGN
2013 305 025 BGN
2014 1 271 419 BGN
2015 - 224 495 BGN
2 714 386 BGN
Финансиране от бенефициента 3 645 334 BGN
Индикатори
Индикатор 1 новоизградена ПСОВ
Индикатор 2 новоизградена канализационна мрежа
Индикатор 3 подобрено екологично състояние на р. Тунджа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз