Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект предвижда изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на град Велико Търново. Строителството ще обхване три подпроекта: район „Старо военно училище”, район „Пътен възел „Капчица” и район „Централна част”.
Дейности: Подготовка на проект Проектиране; Изготвяне на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и Провеждане на процедурите; прединвестиционнио проучване, финансови и икономически анализи, преценка на необходимостта от ОВОС, Преценка за съвместимост с НАТУРА 2000
Строителство В сумата не са включени непредвидени разходи по проекта
Надзор по време на строителството
Одит на проекта
Организация и управление на проекта
Публичност Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 560 617 BGN
Общ бюджет: 24 558 459 BGN
БФП: 24 369 359 BGN
Общо изплатени средства: 24 366 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 369 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 356 062 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 786 705 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 776 173 BGN
24 366 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 495 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 484 849 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 829 364 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 820 938 BGN
19 493 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 873 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 871 212 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 957 341 BGN
2014 0 BGN
2015 - 955 235 BGN
4 873 319 BGN
Финансиране от бенефициента 1 522 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена водопроводна мрежа
Индикатор 2 Реконструирана водопроводна мрежа
Индикатор 3 Реконструирани канализаця и колектори
Индикатор 4 Изградена нова канализационн амрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз