Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0086-C0001
Номер на проект: 58-111-86-277
Наименование: Подобряване инфраструктурата за отпадни води на Северни, Южни територии и СО “Узунджата”, 2 етап – Канална ПС 1А, Канална ПС 2А с колектори тласкатели по ПСОВ “Китен”, гр. Приморско
Бенефициент: Община Приморско
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Приморско
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изграждането на две нови канални помпени станции за новите квартали Северни територии, Южни територии и СО „Узунджата” на гр. Приморско, съответно КПС1А и КПС2А, които съответстват на съществуващите КПС1 и КПС2. Реализацията на проекта предвижда и изграждането на 6 511 м. канализационна мрежа, с полагане на полиетиленови тръби с висока плътност и PVC тръби. Предвидени са средства за оборудване на двете помпени станции - 6 бр. помпени агрегати за отпадъчни води и 2 дизелови генератора.
Дейности: Разходи СМР Разходи за строително - монтажни работи Стойността не включва непредвидени дейности
Доставка и монтаж на оборудване Машини и съоръжения
Надзор по време на строителството Строителен надзор, Авторски надзор, Инвеститорски контрол
Публичност Публичност и информация
Одит Извършване на одит по проекта
Подготовка на проект Проучвания и проектиране; Изготвяне на фин.и икон.анализи, изготвяне и окомплектоване на апликационна форма, правни консултации;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 172 935 BGN
Общ бюджет: 13 359 512 BGN
БФП: 12 187 835 BGN
Общо изплатени средства: 14 756 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 187 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 869 364 BGN
2010 5 002 406 BGN
2011 - 21 947 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 093 396 BGN
14 756 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 830 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 495 491 BGN
2010 4 001 925 BGN
2011 - 17 558 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 674 717 BGN
11 805 141 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 357 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 373 873 BGN
2010 1 000 481 BGN
2011 - 4 389 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 418 679 BGN
2 951 285 BGN
Финансиране от бенефициента 1 978 973 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз