Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0135-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на високотехнологичен клъстер в областта на космическите технологии и приложения
Бенефициент: Сдружение "Клъстер аеро-космически технологии, изследване и приложение"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на високотехнологичен клъстер в областта на космическите технологии и приложения
Дейности: Дейност I.1 Наемане на персонал
Дейност 1.2 подсигуряване на помещения и ресурсно обезпечване
Дейност 1.3 Участие в международна клъстерна конференция
Дейност 1.4 Консултантки услуги за подаване на проектното предложение забел. : до датата на подаване на предложението
Дейност 1.5 – одит
Дейност 1.6– визуализация
Компонент 2, т.1 – Семинари и срещи за обяна на опит
Компонент 2, т.2 – Търговска мисия – САЩ
Компонент 2, т.3 – Конференция – Пекин
Компонент 2, т.4 –Изработване на стратегия за развитие
Компонент 2, т.5 –проучване на целевите пазари
Компонент 2, т.5 –маркетингова стартегия и бизнес план
Компонент 2, т.6 –популяризиране на името и марката на клъстера
Компонент 2, т.7 –интернет сайт по проекта и информационна база данни ( вътрешен работен сайт)
Компонент 3 – подготовка на процедури за избор на изпълнител
Компонент 3 Доставка на ДМА и ДНА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 953 140 BGN
Общ бюджет: 215 704 BGN
БФП: 177 999 BGN
Общо изплатени средства: 100 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 100 838 BGN
100 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 85 712 BGN
85 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 126 BGN
15 126 BGN
Финансиране от бенефициента 1 730 842 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз