Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0085-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ (BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES – BAS)
Бенефициент: Сдружение Биологично активни компоненти в храненето и козметиката БКХК
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ(BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES – BAS)
Дейности: Дейност К1.3: Повишаване на квалификацията на персонала
Дейност К2: Развитие на бизнес модел, маркетингова стратегия и обща стратегия за развитие на Клъстера.
Дейност К3.15: Строително-монтажни работи
Дейност К3.14: Изграждане на необходимата за нуждите на Клъстера информационна инфрастуктура от специализирани информационни инструменти
Дейност К2.11.1 Изработване на информационни материали
Дейност К2.10 Разработване на бизнес модел, маркетингова стратегия и обща стратегия
Дейност К1.5 Одит на проекта
Дейност К2.11.2 Популяризи-ране на името, целите, дейностите
Дейност К2.7 Конференции
Дейност К1.4 Разработване на проектното предложение по процедурата
Дейност К1.6 Визуализация на проекта
Дейност К3.13.1: Доставка на необходимата за нуждите на Клъстера Лаборатория
Дейност К1.1: Изграждане и обезпечаване на Единен Център на Клъстера.
Дейност К1.2: Изграждане и Ресурсно обезпечаване на Административното тяло на Единнния Център на Клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 788 327 BGN
Общ бюджет: 875 590 BGN
БФП: 532 762 BGN
Общо изплатени средства: 748 635 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 532 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 512 412 BGN
2014 0 BGN
2015 236 223 BGN
748 635 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 452 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 435 550 BGN
2014 0 BGN
2015 200 790 BGN
636 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 862 BGN
2014 0 BGN
2015 35 433 BGN
112 295 BGN
Финансиране от бенефициента 545 766 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз