Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие и популяризиране на малки и средни фирми в областта на Флийт Мениджмънта в България
Бенефициент: Сдружение "Клъстер БГ Автопарк"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие и популяризиране на малки и средни фирми в областта на Флийт Мениджмънта в България
Дейности: Дейност 5 „Участие в петдневна Кръгла маса на тема „Обмен на Добри Практики между компаниите, които се занимават с обслужване на автомобили.“
Дейност 18 „Визуализация”
Дейност 10 „Участие на технически панаир в гр. Пловдив“
Дейност 11 „Участие на изложение автомобилен салон гр. Пловдив“
Дейност 1. „Изграждане на Административно тяло на Клъстер БГ Автопарк“
Дейност 14 „Маркентингово проучване на съществуващите конкуренти и пазари“
Дейност 16 „Създаване на Уеб страница на Клъстера“
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 13 „Маркетингово проучване на потребителите и възможността за развитие на бизнеса в областта на Флийт Мениджмънта“
Дейност 15 „Изработка на материали във връзка с популяризиране името и дейността на Клъстера (лого– търговска марка, слоган, визитки, бланки, интернет банери, брошури)„
Дейност 6 „Организиране на семинар с оглед привличане на нови членове на Клъстер БГ Автопарк“
Дейност 7 „Организиране на семинар с цел популяризиране на предлаганите от Клъстера услуги и привличане на нови клиенти“
Дейност 12 „Маркетингова стратегия“
Дейност 17 „Създаване на информационни база данни във връзка с обслужването на клиенти за Клъстера и дейностите му “
Дейност 2 „Участие на семинар на застрахователите в гр. София
Дейност 9 „Организиране на конференция с цел обсъждане на актуални въпроси свързани с дейността и развитието на Клъстера“
Дейност 3 „Участие на семинар в гр. София, с цел повишаване на квалификацията на служителите“
Дейност 8 „Организиране на Кръгла маса с цел запознаване на клиенти с партньори на Клъстера“
Дейност 4 „Участие в Тридневна конференция във връзка с предоставяне на Флийт Мениджмънт“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 379 081 BGN
Общ бюджет: 486 078 BGN
БФП: 357 199 BGN
Общо изплатени средства: 357 199 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 000 BGN
2014 151 073 BGN
2015 106 127 BGN
357 199 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 303 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 000 BGN
2014 128 412 BGN
2015 90 208 BGN
303 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 000 BGN
2014 22 661 BGN
2015 15 919 BGN
53 580 BGN
Финансиране от бенефициента 137 259 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Разработен уеб сайт
Индикатор 7 Организирано събитие с цел привличане на нови членове
Индикатор 8 Организиране на събитие с цел привличане на нови клиенти
Индикатор 9 Участие на семинари с цел повишаване на квалификацията и обучение на персонала
Индикатор 10 Създаване на търговска марка на Клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз