Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане, развитие и утвърждаване на Клъстер АРЕА Бранд ООД
Бенефициент: Клъстер "Ареа Бранд" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане, развитие и утвърждаване на Клъстер АРЕА Бранд ООД
Дейности: Дейност 1 Създаване и укрепване на административното тяло на Клъстер АРЕА Бранд
Дейност 2 Укрепване на административния и експертен капацитет на управленския и координационен екип на клъстера
Дейност 3 Подготовка на проектно предложение и изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Дейност 4 Визуализация по проекта
Дейност 5 Организиране и провеждане на събития в страната и чужбина
Дейност 6 Стимулиране на клъстерния маркетинг – проучвания и стратегии
Дейност 7 Изготвяне на информационни и рекламни материали за популяризиране на клъстера
Дейност 8 Създаване на информационна платформа на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 304 481 BGN
Общ бюджет: 366 114 BGN
БФП: 285 792 BGN
Общо изплатени средства: 283 141 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 95 685 BGN
2015 187 455 BGN
283 141 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 333 BGN
2015 159 337 BGN
240 670 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 353 BGN
2015 28 118 BGN
42 471 BGN
Финансиране от бенефициента 85 826 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 4 Привлечени нови членове на клъстера
Индикатор 5 Проведени обучения на членове на административното тяло (брой)
Индикатор 6 Проведени събития на клъстера в страната (брой)
Индикатор 7 Проведени проучвания (брой
Индикатор 8 Изготвени стратегии на клъстера (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз