Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България
Бенефициент: Сдружение "БИОХРАН 7"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България
Дейности: Дейност 1 „Изграждане на Административно тяло”
Дейност 2 Участие на Сдружението в Конференция за био храни.
Дейност 3 Изграждане на Корпоративна визия на Сдружението
Дейност 4 Създаване на уеб сайт на Сдружението
Дейност 5 Организиране на семинар с цел привличане на нови членове
Дейност 6 Организиране на специализирана конференция с цел привличане на чуждестранни фирми, прадлагащи био продукти на българския пазар
Дейност 7 Организиране на Кръгла маса с цел обсъждане на последните промени във връзка със стандартите на които трбява да отговарят био храните и начините на предлагане в магазинната мрежа.
Дейнос 8 Организиране от Клъстера на изложение за представяне на улсугите които предлагат клъстерните членове
Дейност 9 Организиране на международен ден на био продуктите
Дейност 10 Участие в Изложение Био „АГРА” 2014
Дейност 11 Участие в Изложение „Фудтех”
Дейност 12 Участие в Изложение Био „АГРА” 2015
Дейност 13 Създаване на Маркетинг Стратегия на Сдружението
Дейност 14 Маркетингово проучване на потребителското търсене на био храни в България
Дейност 15 Маркетингово проучване за съществуващите на пазара производители на био храни
Дейност 16 Маркетингово проучване, анализ на целевите пазари в страните членки на Европейския Съюз
Дейност 17 Визуализация
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 365 277 BGN
Общ бюджет: 488 959 BGN
БФП: 341 620 BGN
Общо изплатени средства: 341 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 341 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 245 819 BGN
2015 95 800 BGN
341 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 290 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 208 946 BGN
2015 81 430 BGN
290 377 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 873 BGN
2015 14 370 BGN
51 243 BGN
Финансиране от бенефициента 152 903 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Създаден уеб сайт
Индикатор 7 Създаване на табели за визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз