Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0020-C0001
Номер на проект: ДО1-4527/26.09.2013
Наименование: ЛИДЕР В ЗНАНИЕТО И ПРАКТИКАТА
Бенефициент: Търговска гимназия - гр. Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е в рамките на 18 месеца да осигури актуализиране на професионалното образование в Търговска гимназия – гр. Бургас и в съдействие с партньор-работодател да го насочи максимално в полза на бизнеса и неговите потребности от квалифицирани специалисти, които могат да работят със съвременни счетоводни програмни продукти. Проектът предвижда обучение за работа със счетоводен софтуер на един випуск от 171 ученици от XI клас през учебната 2013/2014 година и 12 учители, преподаващи икономически и компютърни дисциплини. Обучението ще се осъществи в образователен парк – „Счетоводна къща – Лидер“, изграден в Търговска гимназия – гр. Бургас.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Подготовка и изпълнение на общото управление, контрол и отчет на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2* Подготовка и изпълнение на процедурата за избор на доставчик/ци на доставки и услуги
Подготовка и изпълнение на дейност 3* Изпълнение на договорите за доставки и услуги, изграждане и приемане на образователен парк – „Счетоводна къща –Лидер“
Подготовка и изпълнение на дейност 4* Подготовка на обучението на целевите групи - разработване на учебна програма, изпитни материали и методическо ръководство
Подготовка и изпълнение на дейност 5* Обучение на учители за работа със счетоводен продукт „Микроинвест“
Подготовка и изпълнение на дейност 6* Обучение на ученици за работа със счетоводен продукт „Микроинвест“
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Осигуряване на визуализация публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Избор на изпълнител и реализиране одита на проекта
Партньори
Партньори:
"МИКРОИНВЕСТ" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 874 BGN
Общ бюджет: 107 944 BGN
БФП: 107 944 BGN
Общо изплатени средства: 107 931 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 175 BGN
2014 0 BGN
2015 81 756 BGN
107 931 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 249 BGN
2014 0 BGN
2015 69 492 BGN
91 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 926 BGN
2014 0 BGN
2015 12 263 BGN
16 190 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 2 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 3 Учебни програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз