Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0039-C0001
Номер на проект: 58-111-39-230
Наименование: Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кв. Струмско, Грамада, Баларбаши, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в 4ти микрорайон на гр. Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 26.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи на територията на гр. Благоевград. Обхванати са четири квартала на града – кв. Струмско, кв. Грамада, кв. Баларбаши и IV микрорайон. В кв. Струмско ще бъде извършена реконструкция на канализационната мрежа с дължина 5 726 м с полиетиленови тръби от Ф315 до Ф800 и водопроводна мрежа с дължина 5 842 м с полиетиленови тръби с диаметър от Ф110 до Ф160, както и изграждане на нова канализационна помпена станция, оборудвана с КИП и А и ел. част. Нарушените тротоарни и асфалтови настилки по улиците ще бъдат възстановени. В кв. Грамада ще бъде извършена реконструкция на канализационната мрежа с дължина 6 997 м с полиетиленови тръби от Ф300 до Ф1000 и водопроводна мрежа с дължина 8 936 м с полиетиленови тръби с диаметър от Ф63 до Ф355. Нарушените тротоарни и асфалтови настилки по улиците ще бъдат възстановени. В IV микрорайон ще бъде изградена нова канализационната мрежа с дължина 7 782 м с
Дейности: Подготовка на обекта и строително монтажни работи В сумата не са включени непредвидени разходи; 1. жк Струмско: подмяна и ремонт на 5 726 м канализация и 5 842 м водопровод, както и помпена станция за битови отпадни води и необходимите съоръжения (спирателни кранове, дъждопреливници, ревизионни шахти, водомерни възли, регулатори за налягане, обезвъздушители, пожарни хидранти и т.н.) 2. в жк “Грамада”: подмяна и ремонт на 6 997 м канализация и 8 936 м водопровод, както и помпена станция за битови отпадни води и съответни съоръжения (спирателни кранове, дъждопреливници, ревизионни шахти, водомерни възли, регулатори за налягане, обезвъздушители, пожарни хидранти и т.н.) 3. в жк. Баларбаши изграждане на 1 630 м канализация и 1 063 м водопровод, както и съответните съоръжения (спирателни кранове, дъждопреливници, ревизионни шахти, водомерни възли, регулатори за налягане, обезвъздушители, пожарни хидранти и т.н.) 4. в IV микрорайон изграждане на нова и подобряване състоянието на съществуваща канализация с обща дължина 7 782 м и водопроводна инфраструктура с обща дължина 9 658 м, както и съответните съоръжения (спирателни кранове, дъждопреливници, ревизионни шахти, водомерни възли, регулатори за налягане, обезвъздушители, пожарни хидранти и т.н.)
Издаване на разрешително за строеж.
Публичност
Осъществяване на надзор по време на строителството
Инвеститорски контрол на проекта
Възлагане на обществени поръчки
Провеждане на тръжна процедура по НВМОП за изготвяне на информационни табели и одит на проекта
Покупка на незастроена земя Провеждане на процедури за закупуване/придибиване/ на земя на четири етапа.
Подготовка на проекта
Изготване на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за Стоителство, Инвеститорски контрол и Строителен надзор
Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 335 768 BGN
Общ бюджет: 13 079 723 BGN
БФП: 8 992 338 BGN
Общо изплатени средства: 11 204 884 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 992 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 719 256 BGN
2010 6 829 360 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 163 325 BGN
2014 0 BGN
2015 - 180 408 BGN
11 204 884 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 133 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 775 405 BGN
2010 5 463 488 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 130 660 BGN
2014 0 BGN
2015 - 144 326 BGN
8 963 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 859 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 943 851 BGN
2010 1 365 872 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 32 665 BGN
2014 0 BGN
2015 - 36 082 BGN
2 240 977 BGN
Финансиране от бенефициента 7 472 947 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Реконструирана/подменена канализационна мрежа - Благоевград
Индикатор 2 Новоизградена канализационна мрежа - Благоевград
Индикатор 3 Реконструирана/подменена водоснабдителна мрежа - Благоевград
Индикатор 4 Новоизградена водоснабдителна мрежа - Благоевград
Индикатор 5 Еквивалент Жители присъединени към ПСОВ - Благоевград


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз