Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0146-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на консорциум „Техно-Логично“
Бенефициент: ДЗЗД "Консорциум Техно-Логично"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на консорциум „Техно-Логично“
Дейности: Дейност 2.7. Презентиране и популяризиране на бранда на клъстера
Дейност 2.2. Изработване на маркетингова стратегии на клъстера
Дейност 1.4: Участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за административното тяло на клъстера
Дейност 1.3: Създаване и поддържане на офис за нуждите на клъстера
Дейност 2.5. Разработване на интернет страница
Дейност 2.3. Изработване на обща стратегия на клъстера
Дейност 2.4. Изработване на инвестиционна стратегия за развитие на клъстера
Дейност 1.5: Осигуряване на публичност и информираност на дейностите по проекта. Визуализация на проекта
Дейност 1.1: Изготвяне на проектно предложение
Дейност 2.6. Изработване на обща търговска марка/бранд на клъстера
Дейност 2.1. Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и услугите му и привличане на нови членове
Дейност 1.2: Подбор и назначаване на административното тяло на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 135 BGN
Общ бюджет: 453 953 BGN
БФП: 342 195 BGN
Общо изплатени средства: 342 178 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 342 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 243 350 BGN
2015 98 827 BGN
342 178 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 290 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 848 BGN
2015 84 003 BGN
290 851 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 503 BGN
2015 14 824 BGN
51 327 BGN
Финансиране от бенефициента 120 537 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Изградено административно тяло на клъстера
Индикатор 7 Брой ново привлечени членове на клъстера
Индикатор 8 Създадени интернет страница и база данни
Индикатор 9 Изработени маркетингова, инвестиционна и обща стратегии
Индикатор 10 Създадени обща марка на Клъстер „Техно-логично“
Индикатор 11 Изготвени рекламни брошури
Индикатор 12 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой).
Индикатор 13 Информационно табло за визуализация на проекта
Индикатор 14 Изготвен инфомационен клип
Индикатор 15 Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и услугите му и привличане на нови членове.
Индикатор 16 Участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за административното тяло на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз