Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0118-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Конкурентоспособност, иновации и административен капацитет в СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКИ КЛЪСТЕР““
Бенефициент: Сдружение "Бизнес консултански клъстер"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Конкурентоспособност, иновации и административен капацитет в СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКИ КЛЪСТЕР““
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера
Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за административното тяло на клъстера
Визуализация
Популяризиране името (марката) на клъстера
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития
Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера
Дизаин и разработка на Интернет страница
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 524 BGN
Общ бюджет: 356 845 BGN
БФП: 282 536 BGN
Общо изплатени средства: 282 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 282 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 000 BGN
2014 117 315 BGN
2015 95 217 BGN
282 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 500 BGN
2014 99 718 BGN
2015 80 934 BGN
240 152 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 500 BGN
2014 17 597 BGN
2015 14 283 BGN
42 380 BGN
Финансиране от бенефициента 75 098 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 5 Привлечени нови членове на клъстера
Индикатор 6 Проведен обмен на добри практики в Бразилия
Индикатор 7 Проведени семинари ж
Индикатор 8 Упоменат финансов принос на Общността
Индикатор 9 Въведена иновация - продукт/услуга
Индикатор 10 Създадена интернет страница
Индикатор 11 Разработени стратегии
Индикатор 12 Извършено прочуване на пазар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз