Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0075-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони“
Бенефициент: Сдружение "Клъстер на здравните региони"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони“
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонал
Повишаване на капацитета на административното и управленско тяло на клъстера чрез участие в тренинги и конференции
Организиране на информационни събития за привличане за представяне на клъстера и привличане на нови членове
Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Участие в национални изложения и панаири
Осъществяване на транснационални клъстерни връзки и международно сътрудничество
Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера, маркетингова стратегия на клъстера и икономически анализ на целевите пазари
Популяризиране името и марката на клъстера
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 603 BGN
Общ бюджет: 401 046 BGN
БФП: 301 715 BGN
Общо изплатени средства: 301 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 301 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 245 422 BGN
2015 56 279 BGN
301 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 256 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 208 609 BGN
2015 47 837 BGN
256 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 813 BGN
2015 8 442 BGN
45 255 BGN
Финансиране от бенефициента 123 393 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз