Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0260-C0001
Номер на проект: ДО1-4513/24.09.2013
Наименование: Надежда и слънце за всички
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел Нов път
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване качеството на образованието, осигуряване на равен достъп и нови образователни възможности децата от ромската общност в гр. Бяла Слатина.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта.
Дейност 2 Изграждане на детско АРТ СТУДИО с различни ателиета.
Дейност 3 Сформиране на Клуб ,,Природа"
Дейност 4 Организиране на зелена детска градина и екскурзии.
Дейност 5 Създаване на клуб за работа с необхванати в детските градини деца на 4-5 години.
Дейност 6 Включване на семейството в живота на детската градина.
Дейност 7* Повишаване на квалификацията на педагозите на ОДЗ ,,Слънчице" за работа в мултикултурна среда.
Дейност 8 Популяризиране и визуализация.
Партньори
Партньори:
ОДЗ "Слънчице"
Изпълнители:
"Декси Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 896 BGN
Общ бюджет: 94 952 BGN
БФП: 94 952 BGN
Общо изплатени средства: 94 947 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 179 BGN
2014 0 BGN
2015 62 768 BGN
94 947 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 352 BGN
2014 0 BGN
2015 53 353 BGN
80 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 827 BGN
2014 0 BGN
2015 9 415 BGN
14 242 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз