Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0142-C0001
Номер на проект: К-26-С47/09.01.2015
Наименование: Средногорие лабораторис
Бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Средногорие лабораторис
Дейности: Дейност 8 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за управление поддръжка на индустриални машини и съоръжения
Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител за СМР на помещения/сградни съоръжения за въвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 3 Подготовка на помещения/сградни съоръжения за въвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 1 Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Дейност 4 Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и за доставка на лабораторно оборудване
Дейност 5 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за енергиен мениджмънт и енергийна ефективност
Дейност 6 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за анализ на суровини и материали
Дейност 7 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за управление на сградния фонд
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 966 729 BGN
Общ бюджет: 1 408 775 BGN
БФП: 704 661 BGN
Общо изплатени средства: 188 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 704 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 188 610 BGN
188 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 598 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 160 318 BGN
160 318 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 28 291 BGN
28 291 BGN
Финансиране от бенефициента 965 966 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз