Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0030-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/056-01
Наименование: Основен ремонт на общински Младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система - Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 16.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали на територията на община Благоевград.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на работна група за стартиране на дейностите по проекта
Дейност 2: Организиране и провеждане на пресконференция за публичност на проекта
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 4: Подготовка на тръжна документация
Дейност 5: Провеждане на тръжна процедура за избор на проектанти на работен проект
Дейност 6: Изпълнение на проектирането
Дейност 7: Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности
Дейност 8: Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителния надзор
Дейност 9: Изработване на информационни плакати, билборд, транспарант и постоянна пояснителна табела с цел публичност на проекта дейността ще се изпълнява през м.1 и 4
Дейност 10: Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Дейност 11: Дейности по въвеждане на проекта в експлоатация
Дейност 12: Организиране и провеждане на заключителна пресконференция
Дейност 13: Одит на проекта
Дейност 14: Изготвяне и предаване на финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 149 659 BGN
Общ бюджет: 930 879 BGN
БФП: 930 879 BGN
Общо изплатени средства: 930 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 930 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 076 BGN
2011 894 293 BGN
2012 - 2 490 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
930 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 791 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 215 BGN
2011 760 149 BGN
2012 - 2 117 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
791 247 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 861 BGN
2011 134 144 BGN
2012 - 374 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 632 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз