Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0035-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/033-01
Наименование: Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 28.01.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Обновявяне и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община Нова Загора, осигуряваща равен достъп до качествено образование и допринасяща за хармонично, балансирано и устойчиво развитие на градския ареал.
Дейности: 1. Управление и отчетност
2. Избор на фирма за осъществяване на мерките за информираност и публичност
3. Осигуряване на информация и публичност на проекта
4. Избор на фирма за изработване на технически проект за изграждане на достъпна архитектурна среда за сградата на ОУ «Христо Смирненски»
5. Изработване и съгласуване на технически проект за изграждане на достъпна архитектурна среда за сградите на ОУ «Христо Смирненски»
6. Избор на фирми – изпълнители на СМР за сградите на: СОУ „Иван Вазов»”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Христо Смирненски”, ОУ „СВ., СВ. Кирил и Методий”, ОУ „П. Р. Славейков» и ОУ ”Злати Терзиев»
7. Избор на фирма за упражняване на строителен надзор върху изпълнение на СМР за сградите на СОУ „Иван Вазов»”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Христо Смирненски”, ОУ „СВ., СВ. Кирил и Методий”, ОУ „П. Р. Славейков» и ОУ ”Злати Терзиев»
8. Избор на фирми за доставка на оборудване и софтуеър
9. Обновителни и ремонтни дейности на сградата СОУ „Иван Вазов” - начален курс и основна учебна сграда . Строителен надзор
10. Обновителни и ремонтни дейности на сградите на СОУ „Христо Ботев” – начален курс и основна учебна сграда. Строителен надзор
11. Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ОУ „Христо Смирненски”. Строителен надзор
12. Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ОУ "Св., Св. Кирил и Методий" с. Коньово. Строителен надзор
13. Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ОУ "Злати Терзиев" с. Баня . Строителен надзор
14. Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ОУ "П.Р. Славейков с. Кортен. Строителен надзор
15. Доставка на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 411 767 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Индикатор: Откриване на Нови работни места, постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз