Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0057-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/031
Наименование: “Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна”
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещите нужди на младите семейства в градския център Варна и прилежащите му територии.
Дейности: 1 - Сформиране екип за изпълнение на проекта
2 - Официално обявяване стартирането на проекта и дейности по визуализация
3 -Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
4 - Изпълнение на СМР
4а. Междинни технически и финансови отчети
5 - Постоянен инвеститорски контрол
6 -Промоционални и инф. дейности
7 -Мониторинг и отчитане на проекта. Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 950 802 BGN
Общ бюджет: 5 266 850 BGN
БФП: 5 266 850 BGN
Общо изплатени средства: 5 266 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 266 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 730 465 BGN
2011 536 384 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 266 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 476 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 020 896 BGN
2011 455 927 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 476 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 790 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 709 570 BGN
2011 80 458 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
790 027 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз