Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0876-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-11029
Наименование: Стартиране на самостоятелна стопанска дейност от фирма "Информационна агенция РИВВА" ЕООД, а иненно информационен интернет сайт с трима служители: управител-редактор, журналист и фотожурналист
Бенефициент: Информационна агенция РИВВА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2013
Начална дата: 05.09.2013
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Стартиране на самостоятелна стопанска дейност – създаване и подръжка на информационен сайт на безработно лице, ползвало консултантски услуги по Компонент I от процедура BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип Със стартиране на проекта ще бъде организирана въвеждаща среща за екипа на проекта. На срещата ще присъстват и счетоводителят на друеството и координаторът. Сформиране на организационни срещи за дискутиране на възможностите за постигане на заложените цели
Дейност 2: Изработка на уеб сайт Кандидатът заедно с избрания изпълнител първо ще изготвят общата концепция на сайта, след което ще преминат към оформянето и наименованията на отделни подстраници и раздели в сайта. Интернет страницата за информационния сайт ще се администрира от екипа на „Информационна агенция РИВВА” ЕООД. Разработване на основна страница и подстраници за различните рубрики. Оформяне на рекламни полета.
Дейност 3: Визуализация на проекта Отбелязване финансовия принос на Европейската общност и поставяне логото на ЕС и на ОП РЧР на интернет страницата на информационната агенция. Изработване на табела по образец на Агенция по заетостта и самозалепващи се стикери.
Дейност 4: Първоначално закупуване на материали Покупка на CD Дискове, Химикалки, Батерии, Тефтери
Дейност 5: Първоначално закупуване на консумативи Покупка на тонер, копирна хартия и фотохартия
Дейност 6: Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието Покупка на преносим компютър, 2 бр. копютри, 2 бр. монитори, 2 бр. клавиатури, 2 бр. мишки, фотоапарат, принтер, 2 бр. диктофон, 3 бр. флаш памет, 3 бр. мобилен телефон и фотообектив необходими за дейността на фирмата
Дейност 7: Ремонт на помещението предвидено за дейността и закупуване на стопански инвентар Извършване на ремонт на помещението предвидено за усъществяване на дейността – обособена стая в личния апартамент на г-жа Милева. Подредба на работните места. Закупуване на стопански инвентар. За ремонтните дейности г-жа Милева е предвидила собствени средства.
Дейност 8: Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал Управител, който ще бъде и редактор на сайта и ще идвършва преводи на материалите на английски и турски език. Назначен на пълен работен ден – 8 часа. Журналист с английски език, който ще отразява ресори: социален, здравеопазване, култура, държавни институции и местна власт. Назначен на пълен работен ден – 8 часа. Фотожурналист, който ще прави снимки на актуални събития и към поместените в сайта интервюта. Назначен на пълен работен ден – 8 часа.
Дейност 9: управление и мониторинг на проекта Със стартиране на проекта ще бъде организирана въвеждаща среща за екипа на проекта. На срещата ще присъстват и финансовия консултант, който ще бъде и счетоводител на дружеството и техническият консултант. Предвидено е сформиране на организационни срещи за отчитане на постигнатите цели след 6 месеца, 9 месеца и в края на едногодишния период
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИТТИ" ООД
"Стантек" ЕООД
ПРОМЕБЕЛ - БГ
ФОТО СИНТЕЗИС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 170 BGN
Общ бюджет: 17 250 BGN
БФП: 17 250 BGN
Общо изплатени средства: 17 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 634 BGN
2014 10 902 BGN
2015 2 714 BGN
17 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 089 BGN
2014 9 267 BGN
2015 2 307 BGN
14 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 545 BGN
2014 1 635 BGN
2015 407 BGN
2 587 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз