Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0034-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на НОУ ФРЕЙМ МЕДИЯ АД
Бенефициент: "ПРАЙМ ТАЙМ МЕДИЯ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 10.09.2013
Дата на приключване: 10.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на НОУ ФРЕЙМ МЕДИЯ АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Получаване на кредит от банката-партньор
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Изпълнение на предвидените мерки 2.1 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на снимачна техника, състояща се от Камерен канал, Активна връзка и Художествено осветление
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Изпълнение на предвидените мерки 2.2 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатична термопомпена инсталация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Динакорд България ЕООД
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Климатроник ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 295 331 BGN
Общ бюджет: 2 590 662 BGN
БФП: 1 295 331 BGN
Общо изплатени средства: 1 295 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 295 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 295 331 BGN
2015 0 BGN
1 295 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 101 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 101 031 BGN
2015 0 BGN
1 101 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 194 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 194 300 BGN
2015 0 BGN
194 300 BGN
Финансиране от бенефициента 1 295 331 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Потребление на енергия -Мярка 1
Индикатор 8 Потребление на енергия -Мярка 2
Индикатор 9 Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 Реализирани проекти
Индикатор 11 Закупени информационни материали -стикери
Индикатор 12 Създадени инвестиции .
Индикатор 13 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 14 Проведени процедури за избор на изпълнители...
Индикатор 15 Създадени нови работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз