Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0043-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/025-01
Наименование: Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Да се осигури съвременна, подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина, която ще допринесе за развитието на устойчив градски ареал.
Дейности: 1 (Сформиране на екип)
2 (Оповестяване и публичност на проекта)
3 (Вътрешен мониторинг)
4 (Изготвяне техническа документация)
5 (Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП)
6 (Изпълнение на СМР)
7 (Технически и финансов отчет)
8 (Одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 043 324 BGN
Общ бюджет: 3 711 551 BGN
БФП: 3 711 551 BGN
Общо изплатени средства: 3 654 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 711 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 504 332 BGN
2010 2 339 610 BGN
2011 0 BGN
2012 791 526 BGN
2013 18 277 BGN
2014 504 BGN
2015 0 BGN
3 654 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 154 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 428 683 BGN
2010 1 988 669 BGN
2011 0 BGN
2012 672 797 BGN
2013 15 536 BGN
2014 428 BGN
2015 0 BGN
3 106 112 BGN
В т.ч. Национално финансиране 556 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 75 650 BGN
2010 350 942 BGN
2011 0 BGN
2012 118 729 BGN
2013 2 742 BGN
2014 76 BGN
2015 0 BGN
548 137 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Индикатор: Нови работни места, постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз