Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0169-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Управление на производствените отпадъци чрез ефективен екомениджмънт"
Бенефициент: "КИМИ-1" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Батак
Описание
Описание на проекта: насърчаване въвеждането на системи за управление и международно признати стандарти в българските предприятия, част от които е КИМИ-1 ЕООД, с оглед тяхното конкурентоспособно развитие. По този начин ще се модернизира управлението и ще се повиши ефективността на компаниите – необходимо условие българските фирми максимално бързо да се адаптират към предизвикателствата на Общия пазар, като равностойни участници в него.
Дейности: Сформиране на екип
Актуализация на предвиденото по проекта
Избор на подизпълнител
Въвеждане на система за управление на околната среда съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004
Инвестиционна подкрепа за нови технологии, свързани с въвеждането на международния стандарт ISO 14001:2004 (осигуряване на хидравлична брикетираща преса и дробилна машина; специализиран софтуер и компютърно оборудване -2 конфигурации и сървър
Избор на доставчици
Осигуряване и въвеждане в експлоатация на хидравлична брикетираща преса и дробилна машина
Доставка и инсталиране на специализиран софтуер и компютърно оборудване
Избор на изпълнител за сертификация.
Сертификация на международния стандарт ISO 14001:2004
Визуализация на проекта
Провеждане на финансов одит и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 850 BGN
Общ бюджет: 147 700 BGN
БФП: 73 850 BGN
Общо изплатени средства: 73 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 850 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 773 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 078 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 078 BGN
Финансиране от бенефициента 73 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз