Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.24-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ МОН 2013-2015 г.
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2013
Начална дата: 30.08.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план, съгласно НЗСДА
Дейности: Финансов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 765 067 BGN
Общ бюджет: 6 528 025 BGN
БФП: 6 528 025 BGN
Общо изплатени средства: 6 340 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 528 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 840 391 BGN
2014 2 668 423 BGN
2015 2 832 130 BGN
6 340 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 548 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 714 332 BGN
2014 2 268 159 BGN
2015 2 407 311 BGN
5 389 802 BGN
В т.ч. Национално финансиране 979 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 126 059 BGN
2014 400 263 BGN
2015 424 820 BGN
951 142 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз