Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0035-C0001
Номер на проект: CO/STF/34/8.02.2008
Наименование: "Разработване и изпитване на качествено нови противомаститни лекарствени продукти от природни вещества, приложими във ветеринарната мидицина"
Бенефициент: "МАСТЪРХЕРБ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2009
Начална дата: 14.01.2009
Дата на приключване: 14.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Развие на конкурентоспособно иновативно предприятие - „Мастърхерб” ЕООД, чрез разработване на качествено нови противомаститни лекарствени продукти, алтернатива на антибиотичните лекарства.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен персонал
Доставка на канцеларски материали Доставка на канцеларски материали
Разработване на методи за анализи и анализи включващи: HPLC анализ на млякото, Хематологични анализи на кръв, Тестове за чувстителност, HPLC анализи на продуктите, Валидиране методите за анализ Разработване на методи за анализи и анализи включващи: HPLC анализ на млякото, Хематологични анализи на кръв, Тестове за чувстителност, HPLC анализи на продуктите, Валидиране методите за анализ
Доставка на консумативи и материали Доставка на консумативи и материали
Извършване на технико-икономическа оценка, бизнес план, маркетинг план Извършване на технико-икономическа оценка, бизнес план, маркетинг план
Изработване и разпространение на рекламни материали: брошури, химикали, тефтери, папки и рекламни чанти Изработване и разпространение на рекламни материали: брошури, химикали, тефтери, папки и рекламни чанти
Проучване и изготвяне на Патентно досие и патентна заявка Проучване и изготвяне на Патентно досие и патентна заявка
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Наемане на зала за семинар и мултимедия Наемане на зала за семинар и мултимедия
Одит на проекта Одит на проекта
Визуализация На всички документи – отчетни, вътрешни, протоколи и др. ще бъдат поставени символите на ЕС и текст, че проектът се осъществява със съдействието на ЕС. В края на проекта, на изработения сайт на фирма „Мастърхерб” ДДД ще се направи публикация за проекта, неговите цели, осъществените дейности и постигнатите резултати
Наемане на помещение за изследване, лаборатория Наемане на помещение за изследване, лаборатория за извършване на проектните дейности
Наемане на офис Наемане на офис
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 296 BGN
Общ бюджет: 170 775 BGN
БФП: 153 698 BGN
Общо изплатени средства: 143 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 921 BGN
2011 110 729 BGN
2012 - 781 BGN
2013 781 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 983 BGN
2011 94 120 BGN
2012 - 664 BGN
2013 664 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 103 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 938 BGN
2011 16 609 BGN
2012 - 117 BGN
2013 117 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 548 BGN
Финансиране от бенефициента 41 144 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз