Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0027-C0001
Номер на проект: СО/STF/26/29.01.2008
Наименование: "Получаване на рекомбинантен Анексин V от Sus scrofa f. Domestica и прилагане за детекция на клетъчна трансформация и туморогенеза"
Бенефициент: "БИОТЕХНОМИКА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.12.2008
Начална дата: 03.12.2008
Дата на приключване: 17.06.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработването на нов биологичен продукт – рекомбинантен протеин анексин V получен, чрез биотехнология за молекулярно клониране на гена за анексин V от плацента на вида Sus scrofa f. domestica (свиня).
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на материали и консумативи
Изработка на пазарен анализ на отрасъла
Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на продукта
Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания
Изработване на промишлен дизайн на иновативния продукт
Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка
Изготване и отпечатване на рекламни материали
Изработване на интернет страница
Наемане на изложбени площи, мултимедия и такси за регистрации
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Наемане на помещения за изследване, измерване, изпитване, изработка на опитен образец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 159 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 43 351 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз