Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0014-C0001
Номер на проект: СО/STF/13/9.01.2008
Наименование: "Центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат от черни и цветни метали и сплави"
Бенефициент: "Eкомет" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.12.2008
Начална дата: 03.12.2008
Дата на приключване: 27.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Развиване на успешно новостартиращото иновативно предприятие „Екомет” ООД, чрез целева подкрепа за създаване на иновационна центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат и детайли от черни и цветни метали и сплави."
Дейности: Дейности извършени със собствен труд за изпълнение на проекта Дейности извършени със собствен труд за изпълнение на проекта
Доставка на нематериални активи Доставка на специализиран софтуер: Solid Edge 20 Classicq Xpres Routeq Piping Library
Доставка на консумативи и материали Доставка на консумативи и материали
Визуализация на проекта Визуализация на проекта
Одит на проекта Одит на изпълнението на проекта
Изготвяне на интернет страница Изготвяне на интернет страница
Панаирно изложение в чужбина Панаирно изложение в чужбина
Представяне на иновационния продукт Представяне на иновационния продукт
Изготвяне на рекламни материали Изготвяне и разпространение на рекламни материали - А3 Формат, пълноцветен печат 1000 бр.
Извършване на дейности по подготовка и регистрация на заявка за патент и такса за регистрация на патент (пера 5.1 и 3.1) Извършване на дейности по подготовка и регистрация на на заявка за патент
Изготвяне на икономическа и финансова оценка Изготвяне на икономическа и финансова оценка
Дейности по пера 5.2, 5.3,5.4 и 5.5 - Консултантска услуга при създаването на методики за изследвания, измервания и изпитания Дейности по пера 5.2, 5.3,5.4 и 5.5 - Консултантска услуга при създаването на методики за изследвания, измервания и изпитания
Наемане на помещение за изследване, измерване, изпитване и изработка на опитен образец Наемане на помещение за изследване, измерване, изпитване и изработка на опитен образец
Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 018 BGN
Общ бюджет: 343 629 BGN
БФП: 309 266 BGN
Общо изплатени средства: 309 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 551 BGN
2011 246 715 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
309 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 262 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 168 BGN
2011 209 708 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
262 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 383 BGN
2011 37 007 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 390 BGN
Финансиране от бенефициента 42 669 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз