Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0011-C0001
Номер на проект: CO/STF/10/28.12.2007
Наименование: "ТРИАДА - Единна система от ТРИ плАтформи за Дигитално книгоиздаване, рекламА и продажби на книги и списания"
Бенефициент: "Издателство Пенсофт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.10.2008
Начална дата: 06.11.2008
Дата на приключване: 06.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване развитието и конкурентоспособността на стартиращото иновативно предприятие „Издателство Пенсофт” ЕООД чрез инвестиции в развойна дейност за изграждане на качествено нова единна дигитална издателска платформа.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Провеждане на изследване на нагласите на потребителите на продукта - 2 фокус-групи
Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Наемане на изложбени площи и мултимедия
Визуализация на проекта
Наем и поддръжка на сървър (по перо 6.2.1) Наем и поддръжка на сървър (по перо 6.2.1)
Организация и управление на проекта
Такса регистрация Такса регистрация
Наемане на зали за първа презентация и за заключителна конференция Наемане на зали за първа презентация и за заключителна конференция
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 381 144 BGN
Общ бюджет: 349 915 BGN
БФП: 314 924 BGN
Общо изплатени средства: 314 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 76 229 BGN
2010 18 475 BGN
2011 220 214 BGN
2012 - 727 BGN
2013 727 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
314 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 794 BGN
2010 15 704 BGN
2011 187 182 BGN
2012 - 618 BGN
2013 618 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 434 BGN
2010 2 771 BGN
2011 33 032 BGN
2012 - 109 BGN
2013 109 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 238 BGN
Финансиране от бенефициента 42 349 BGN
Индикатори
Индикатор 1 увеличаване на равните възможности
Индикатор 2 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз