Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0017-C0001
Номер на проект: Д01-4395/27.08.2013
Наименование: Образователен парк по електроника и компютърна техника според нуждите на работодателите от област Видин
Бенефициент: Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на качеството и утвърждаване на позициите на професионалното образование и обучение в област Видин, чрез изграждане на образователен парк в сътрудничество с бизнеса
Дейности: Подготовка на дейност 1 ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Изпълнение на дейност 1 ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Изпълнение на дейност 2 АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ БИЗНЕС В СЕКТОРА
Подготовка на дейност 3 СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК
Изпълнение на дейност 3 СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК
Подготовка на дейност 4 РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Изпълнение на дейност 4 РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Подготовка на дейност 5 ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
Изпълнение на дейност 5 ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
Подготовка на дейност 6 ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Изпълнение на дейност 6 ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Подготовка на дейност 7 ПУБЛИЧНОСТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Изпълнение на дейност 7 ПУБЛИЧНОСТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТ
Подготовка на дейност 8 КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Изпълнение на дейност 8 КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 283 BGN
Общ бюджет: 180 779 BGN
БФП: 180 707 BGN
Общо изплатени средства: 180 707 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 857 BGN
2014 0 BGN
2015 141 851 BGN
180 707 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 028 BGN
2014 0 BGN
2015 120 573 BGN
153 601 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 828 BGN
2014 0 BGN
2015 21 278 BGN
27 106 BGN
Финансиране от бенефициента 78 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Разработени училищни учебни планове
Индикатор 4 Учебни програми
Индикатор 5 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз