Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0022-C0001
Номер на проект: Д03-29/10.02.2014 г.
Наименование: РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ - ГР. ПРАВЕЦ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец в партньорство с ИТ фирмата "Контракс".
Дейности: Дейност 1 Ръководство и административно управление на проекта
Дейност 2 Разработване, модернизиране и актуализиране на два учебни плана по професиите "Системен програмист" и "Техник на компютърни системи"
Дейност 3 Актуализиране на 8 учебни програми от задължително-избираемата подготовка (ЗИП) и свободно-избираемата подготовка (СИП) от учебните планове по професиите "Системен програмист" и "Техник на компютърни системи" към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец
Дейност 4 Изграждане на 4 образователни парка към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец
Дейност 5 Изграждане на електронна платформа за обучение към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец
Дейност 6 Разработване на електронно съдържание за специализираните професионални курсове заложени за професионално обучение в 4 образователни парка
Дейност 7 Обучение на бенефициентите по проекта
Партньори
Партньори:
„Контракс” АД
Изпълнители:
"Далет" ЕООД
"Адсис" ЕООД
Елком 2008
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 870 BGN
Общ бюджет: 211 100 BGN
БФП: 211 100 BGN
Общо изплатени средства: 211 099 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 374 BGN
2014 136 122 BGN
2015 29 603 BGN
211 099 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 568 BGN
2014 115 704 BGN
2015 25 162 BGN
179 434 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 806 BGN
2014 20 418 BGN
2015 4 440 BGN
31 665 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Разработени училищни учебни планове
Индикатор 5 Учебни програми
Индикатор 6 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз