Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0055-C0001
Номер на проект: Д01-4707/14.11.2013
Наименование: Изграждане на образователен парк с 14 работни места в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" за провеждане на конкретно практическо обучение по професиите от направление "ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"
Бенефициент: Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” - Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да актуализира и адаптира професионалното образование и обучение в ПГМЕТ „Ген Иван Бъчваров” по професиите от направление "ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" чрез изграждане на образователен парк в сътрудничество с работодателите
Дейности: Подготовка на дейност 1 Организационно изграждане и изпълнение на дейностите по проекта
Изпълнение на дейност 1*
Подготовка на дейност 2 Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности
Изпълнение на дейност 2*
Подготовка на дейност 3 Актуализиране на училищните учебни планове, изготвяне на учебни програми за ЗИП и СИП съвместно с партньорите
Изпълнение на дейност 3*
Подготовка на дейност 4 Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения
Изпълнение на дейност 4*
Подготовка на дейност 5 Контрол и отчет на дейността по проекта - изработване на отчетна документация
Изпълнение на дейност 5*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 439 BGN
Общ бюджет: 133 612 BGN
БФП: 133 612 BGN
Общо изплатени средства: 133 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 087 BGN
2014 105 525 BGN
2015 0 BGN
133 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 874 BGN
2014 89 696 BGN
2015 0 BGN
113 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 213 BGN
2014 15 829 BGN
2015 0 BGN
20 042 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 2 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 3 Учебни програми
Индикатор 4 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз