Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0066-C0001
Номер на проект: Д01-4386/27.08.2013
Наименование: Обвързване на професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" - Велико Търново с местния туристически бизнес
Бенефициент: ПГТ "Д-Р В. БЕРОН" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се актуализира професионалното образование и обучение по туризъм и ресторантьорство в ПГТ "Д-р Васил Берон" чрез изграждане на образователен парк между ПГТ "Д-р Васил Берон" и местни работодатели, представители на туристическия бизнес
Дейности: Подготовка на дейност 2 Анализ и актуализиране на учебните планове
Подготовка на дейност 1 Подготвителни СМР
Подготовка на дейност 3 Проучване желанието на учениците
Изпълнение на дейност 1 СМР
Изпълнение на дейност 2 Разработване на учебни програми
Изпълнение на дейност 3 Обучение на ученици
Изпълнение на дейност 3 Обучение на учители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 415 BGN
Общ бюджет: 116 373 BGN
БФП: 116 373 BGN
Общо изплатени средства: 116 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 282 BGN
2014 46 395 BGN
2015 45 696 BGN
116 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 640 BGN
2014 39 436 BGN
2015 38 841 BGN
98 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 642 BGN
2014 6 959 BGN
2015 6 854 BGN
17 456 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Учебни програми
Индикатор 5 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз