Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0065-C0001
Номер на проект: Д01-4391/27.08.2013
Наименование: Кроячната на бъдещата професия
Бенефициент: Професионална гимназия "Васил Левски", гр. Ихтиман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване на връзката между професионалното образование и реалния бизнес сектор чрез създаване на Образователен парк за обучение на практически подготвени и конкурентоспособни ученици
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
Дейност 2 Пресконференция за начало на проекта
Дейност 3 Подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 4 Обучение на учител
Дейност 5 Изработване на учебна програма съвместно с работодателя-партньор
Дейност 6 Изграждане и поддръжка на образователен парк
Дейност 7 Обучение на ученици от целевата група
Дейност 8 Учебно посещение на предприятието-партньор
Дейност 9 Кръгла маса "Изискванията на работодателите днес"
Дейност 10 Учебно посещение на производствени предприятия и наблюдение на производствен цикъл
Дейност 11 Мотивационни срещи "Млади дизайнери разказват..."
Дейност 12 Открит урок "Зад блясъка на модата"
Дейност 13 Конкурс-ревю и изложба "Ежедневието през вековете"
Дейност 14 Презентационна среща с работодатели
Дейност 15 Закриваща пресконференция
Дейност 16* Мониторинг и отчитане
Партньори
Партньори:
"Фаворит 71" ООД
Изпълнители:
"Еллеа" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 111 BGN
Общ бюджет: 78 253 BGN
БФП: 78 253 BGN
Общо изплатени средства: 44 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 022 BGN
2014 0 BGN
2015 24 330 BGN
44 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 019 BGN
2014 0 BGN
2015 20 681 BGN
37 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 003 BGN
2014 0 BGN
2015 3 650 BGN
6 653 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 2 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 3 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз