Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0092-C0001
Номер на проект: TA-2013-KPOS-PP-90
Наименование: Техническа помощ за намаляване на водозагубите в България, осигурена от ЕИБ
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.06.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ за намаляване на водозагубите в България, осигурена от ЕИБ
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 373 807 BGN
Общ бюджет: 2 772 610 BGN
БФП: 2 772 610 BGN
Общо изплатени средства: 2 772 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 772 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 012 142 BGN
2014 857 508 BGN
2015 902 960 BGN
2 772 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 356 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 860 321 BGN
2014 728 882 BGN
2015 767 516 BGN
2 356 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 415 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 151 821 BGN
2014 128 626 BGN
2015 135 444 BGN
415 892 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз