Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Астрея 91 ООД чрез внедряване на система за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди (термопомпи)
Бенефициент: Астрея 91 ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на Астрея 91 ООД чрез внедряване на система за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди (термопомпи)
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение на договора
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Изпълнение на договора за доставка
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Монтаж на оборудването и обучение на персонола.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Популяризиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Приключване изпълнението на проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЮФ – Рейнланд България
Комфорт Клима ЕООД
Стивар Еоод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 202 BGN
Общ бюджет: 476 803 BGN
БФП: 238 401 BGN
Общо изплатени средства: 238 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 238 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 238 401 BGN
2015 0 BGN
238 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 202 641 BGN
2015 0 BGN
202 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 760 BGN
2015 0 BGN
35 760 BGN
Финансиране от бенефициента 241 202 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 Използвани специализирани консултантски услуги – Енергиен одит
Индикатор 7 Открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз