Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на Пирос ООД гр. Сандански и създаване на условия за конкурентоспособни изделия
Бенефициент: "ПИРОС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на Пирос ООД гр. Сандански и създаване на условия за конкурентоспособни изделия
Дейности: Доставка и инсталиране на енергоспестяваща осветителна система
Сторително-монтажни работи, водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятието
Доставка на производствено оборудване от по-висок енергоспестяващ клас
Визуализация на проекта
Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Eнергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И.Н.А. Трейдинг" ООД
Елтех ООД
ЕТ СМИЛЯН ФИЛЧЕВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 258 803 BGN
Общ бюджет: 517 574 BGN
БФП: 258 787 BGN
Общо изплатени средства: 258 787 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 258 787 BGN
2015 0 BGN
258 787 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 219 969 BGN
2015 0 BGN
219 969 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 818 BGN
2015 0 BGN
38 818 BGN
Финансиране от бенефициента 258 803 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Извършено обследване за енергийна ефективност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз