Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0060-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/051
Наименование: Лот 64 Рехабилитация на път III–2702 Владимирово – о.п. Добрич – Одринци – Ведрина – п.к. гара Оборище – Генерал Киселово – Вълчи дол – Шипско – Суворво“ от км. 17+840 до км. 24+300, област Варна
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.07.2013
Начална дата: 20.08.2013
Дата на приключване: 20.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Осъществяването на дейностите предвидени по настоящия проект ще допринесе за постигането на общата цел на Средносрочната рамкова програма, а именно чрез рехабилитацията на път III–2702 се постига подобряване на качеството на живот и работна среда, както и се осигуряват нови възможности за повишаване конкурентноспособността на региона
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Дейностите по СМР са приключени
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР Дейностите по строителен надор са приключени
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА Дейностите по авторски надзор са приключени
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Дейностите по въвеждане на обекта в експлоатация са приключени
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 383 040 BGN
Общ бюджет: 3 926 051 BGN
БФП: 3 926 051 BGN
Общо изплатени средства: 3 926 051 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 926 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 357 600 BGN
2014 - 431 548 BGN
2015 0 BGN
3 926 051 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 337 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 703 960 BGN
2014 - 366 816 BGN
2015 0 BGN
3 337 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 588 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 653 640 BGN
2014 - 64 732 BGN
2015 0 BGN
588 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища (средно денонощно, база 2010 г.)
Индикатор 3 Реконструирани и рехабилитирани пътища третокласна пътна мрежа -2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз