Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0010-C0001
Номер на проект: Д01-4311/13.08.2013
Наименование: Качество на образование днес - успешна професионална реализация утре
Бенефициент: ПГТЛПСУ - Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 13.08.2013
Дата на приключване: 13.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Да се актуализира професионалното образование и обучение в училище чрез изграждане на образователен парк.
Дейности: 1. Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности в две направления: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ и ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
2. Изготвяне на учебни програми за обучения в образователния парк, подготвени от екипи от учители и представители на работодателя
3. Актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора–работодател
4. Обучения на учители за придобиване на новите практически умения
5. Обучения на ученици за придобиване на новите практически умения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 397 BGN
Общ бюджет: 21 008 BGN
БФП: 21 008 BGN
Общо изплатени средства: 21 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 400 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 392 BGN
21 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 040 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 183 BGN
17 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 360 BGN
2014 0 BGN
2015 - 209 BGN
3 151 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Учебни програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз