Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0040-C0001
Номер на проект: Д01-4315/13.08.2013
Наименование: Ателие за предприемачи
Бенефициент: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" Ботевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 13.08.2013
Дата на приключване: 13.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта е чрез изграждане на образователен парк в гимназията, съвместно с работодател, да се актуализира професионалното образование като се адаптира към потребностите на бизнеса и се увеличат възможностите за учене през целия живот, с цел по-успешна социална и трудова реализация.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 - Организация и управление
Подготовка и изпълнение на дейност 2 - Избор на доставчици
Изпълнение на дейност 3 - Разработване на модулна програма
Подготовка и изпълнение на дейност 4 -Изграждане на образователен парк
Подготовка и изпълнение на дейност 5 -Информиране и публичност
Изпълнение на дейност 6 -Финасиране
Подготовка и зпълнение на дейност 7 - Анализ и оценка
Партньори
Партньори:
"Топлик" ООД
Изпълнители:
АТА КОМПЮТЪРС ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 318 BGN
Общ бюджет: 127 446 BGN
БФП: 127 446 BGN
Общо изплатени средства: 127 446 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 864 BGN
2014 99 582 BGN
2015 0 BGN
127 446 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 684 BGN
2014 84 645 BGN
2015 0 BGN
108 329 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 180 BGN
2014 14 937 BGN
2015 0 BGN
19 117 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учебни програми
Индикатор 3 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз