Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/010-04
Наименование: Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 14.08.2013
Дата на приключване: 14.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е укрепване на проектния капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на ОПРР (Региони в растеж) за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове с цел устойчиво и интегрирано градско развитие на Враца, която е в съответствие с целта на Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР".
Дейности: дейност 6 „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуващи общински сгради”
дейност 3 „Изготвяне на работен проект за Реконструкция на централна пешеходна зона"
дейност 8 "Информация и публичност
дейност 7 „Изготвяне на работни проекти за основен ремонт на 17 общински сгради”
дейност 4 "Изготвяне на работен проект за Реконструкция на обществен парк Руски"
дейност 1 „Интегриран градски транспорт на Враца - пред-инвестиционно проучване - ПИП“
дейност 2 „Изготвяне на работен проект за Интегриран градски транспорт на гр. Враца”
дейност 5 „Изготвяне на технически паспорти на общински сгради”
дейност 9 "Одит на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 550 000 BGN
Общ бюджет: 360 539 BGN
БФП: 360 539 BGN
Общо изплатени средства: 332 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 229 876 BGN
2015 102 196 BGN
332 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 395 BGN
2015 86 867 BGN
282 262 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 481 BGN
2015 15 329 BGN
49 811 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 *Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз